Psykoterapi

I min praksis som psykoterapeut på Østerbro støtter jeg dig i bedre at kunne være i livet med alle dets aspekter. Jeg støtter en proces, der har fokus på ressourcer i form tryghed, accept, glæde, indsigt og empati. Ingen aspekter er ‘forkerte’ – der er altid en årsag til den måde, det neurale netværk er formet.

Det er altid forskellige, individuelle årsager til, at livet kan føles som en kamp. Måske har du en utryg tilknytning, måske er du revet i stykker af traumer, måske har du skullet bygge et uigennemtrængeligt panser op for at klare dig, måske har du brug for, at andre skal styre dit liv… Hvad end grunden er til, at du kæmper eller giver op, så har det baggrund i den måde, du er ‘wired’ på – hvordan dine neurale netværk er bygget op i barndommen. Vi har vores genetiske og sociale arv med os, men vi har muligheden for at lave nye neurale netværk, der overskriver de vanemæssige netværk.

Vaner, der kan være fx undvigende, destruktive, opgivende eller selvsaboterende, er ikke nogen, vi slipper frivilligt, for de er der af en grund. I min psykoterapeutiske praksis på Østerbro støtter jeg mennesker, der er parat til at møde vanernes indre stemmer og mærke dem og lade et mere bevidst og klart møde give dem en ny oplevelse.

De kropslige, følelsesmæssige og tænkende dele af nervesystemet

Chok og traumer samt sansninger og følelser er ofte adskilt fra den tænkende og rationelle del af nervesystemet. Desværre er normen i vores samfund, at der primært fokuseres på, hvordan man bruger hovedet. Det medfører ofte, at signaler fra krop og følelser undertrykkes og ignoreres. Ikke desto mindre giver de sig hele tiden til kende, og det kan føre til angst og stress. At forstå sin krops signaler og regulere de sansninger, man har brugt energi på at fortrænge, kan frigive en stor følelse af frihed og give mere energi og glæde.

Fælles for de terapiformer jeg anvender, er, at de beskæftiger sig direkte med nervesystemet og dets ikke-bevidste områder. Når jeg fx arbejder med Neuroaffektiv Psykoterapi, arbejder jeg meget med at støtte klienter til tydeligere at være i kontakt med de såkaldt ‘ubevidste’ lag af deres personlighed.

Psykoterapeutiske metoder

Jeg bruger nænsomme, direkte og respekterende metoder i kontakten med klienten. I processen får klienten værktøjer til selvregulering af nervesystemet.

Neuroaffektiv psykoterapi

Hjælp til modning, empati og forståelse af selvet – og mellem selvet og andre – via ‘brobygning’ imellem og i de tre lag i nervesystemet.
Læs mere >

Somatic Experiencing®

Hjælp til selvregulering af nervesystemets ubalancer og opløsning af traumer.
Læs mere >

Biodynamics

Kroppen inviteres til at rette op på ubalancer og skævheder gennem en lytten til og et møde med kroppens tilstand, som den er i nuet – uendelig blidt og dybt.
Læs mere >

Mindfulness

Hjælp til selvregulering via jordforbindelse, ro, afbalancering og centrering.
Læs mere >

Ud over klassisk psykoterapi og de metoder, der er nævnt under “Mine metoder”, bruger jeg også andre mere alternative metoder, hvis klienten er indstillet på det. Det drejer sig bl.a. om en meget dyb visualiseringsteknik udviklet af den amerikanske psykolog Stephen Gallegos.

Neuroaffektiv psykoterapi i personlige omgivelser

Min klinik ligger tæt på Svanemøllen station med gode parkeringsmuligheder ved Svanemøllehallen. Jeg har klienter i hele Danmark, og jeg byder gerne indenfor i hjemlige og personlige omgivelser. Med udgangspunkt i Neuroaffektiv Psykoterapi og andre nænsomme og sansende måder at møde dig selv på, vil jeg støtte dig i gradvist at give slip på din uro, frygt og dine traumer og mønstre.

Mange af de vaner, vi har, relaterer sig til overlevelse. Gennem mødet med dig selv vil du opdage, hvilke indre stemmer, der går i alarm eller reagerer uhensigtsmæssigt - ikke fordi de er forkerte, men fordi det er det, de har lært. Du vil lære at give de indre stemmer et mere trygt modspil og en dybere kontakt.