Somatic Experiencing®

Somatic Experiencing® bygger på en fokuseret opmærksomhed på kropsfornemmelser, hvorved kroppens iboende og helende ressourcer aktiveres, så der genetableres en balance i nervesystemet og stressreaktionerne opløses.

Hvad er Somatic Experiencing®?

Den nyeste forskning understøtter teorien bag metoden, nemlig at en traumatisk stressreaktion er en følge af en kortere eller længere periode med en høj aktivering i nervesystemet, som ikke finder en forløsning og dermed ikke finder tilbage til afspænding og ro. Kroppen vil skabe strategier for at kunne være i den kroniske stresstilstand, hvilket kan give sig udtryk i symptomer.

Når vores system er overvældet

Vi har alle været udsat for overvældende oplevelser i løbet af livet. Vi bliver chokerede, bange, overvældede, magtesløse masser af gange, og nervesystemet mobiliserer vores overlevelsesstrategier: kæmp, flygt eller spil død. Når det overvældende ikke er så overvældende mere, så falder nervesystemet tilbage i en mere afspændt og helende tilstand, hvor vi græder, finder åndedrætsrytmen igen, ryster, søger trøst og kontakt, så verden kan blive et godt sted igen.

Men nogle gange sker den afspændende og helende del ikke. Det er ikke så afhængig af, hvor voldsom overvældelsen har været, men mere afhængig af om der bagefter er hjælp, støtte og ro til at nervesystemet kan finde tilbage til dets naturlige balance. Nogle gange har der ikke været nogen støtte eller ro, nogle gange går vi i overvældelsen hele tiden, fx hvis vi bor sammen med en voldelig og udadreagerende person.

Traumer er ikke kun det, vi blev udsat for, men i lige så høj grad det, der ikke var der efter traumet. Når vi ikke bliver hjulpet tilbage til trygheden, så kan vi blive meget identificeret med at være på vagt, være stærk, ikke have tillid, lægge strategier, altid være vågen, bruge kontrol eller føle os som offer, afmægtige, trætte, uopmærksomme, kollapsede. Kroppen vil reagere på det indre pres, og symptomer kan begynde at opstå.

Somatic Experiencing® er et af de værktøjer, jeg bruger til at få nervesystemet i bedre balance. Det adresserer primært det autonome nervesystem, hvor en opmærksomhed på sansninger, vejrtrækning, søvn, bevægelse og ressourcer bringer de helende dele af nervesystemet mere på banen.

Ubalancer

I det øjeblik kroppen bringes ud af balance, søger den altid tilbage mod balance. Processen foregår hele tiden og oftest med succes. Men bliver kroppens egen kapacitet for selvafbalancering overskredet – fx gennem længere tids alvorligt pres eller gennem en voldsom påvirkning – overvældes vores system.

 

Ubalancer kan opstå hele tiden. Vi er ikke altid helt på toppen, og derfor vil vi have skiftende grænser for, hvornår vores system bliver overvældet. Men nogle begivenheder sætter sig dybere end andre: fødsel, ulykker, sygdom, chok, dødsfald m.v. Hvis der ikke er ro nok til, at kroppen kan komme tilbage i balance, bliver den skubbet længere og længere ud mod kanten af sin selvreguleringsevne, og en ubetydelig lille hændelse kan udløse et sammenbrud.

En anden slags belastning opstår ved længerevarende negativ stress, fx dårlig kropsholdning, forkerte arbejdsstillinger, dårlig kost, konstant arbejdspres, manglende søvn, der tvinger systemet ud af balance, og giver det dårlige betingelser for afbalancering.

Gennem samtale kontaktes nervesystemets dybere lag, og gennem den tillid der opnås ved, at du bliver mere og mere tryg ved dine kropssansninger og fornemmelser, vil vi sammen få adgang til de dele af nervesystemet, hvor ressourcerne er. Selvregulering er et meget stærkt værktøj til at finde mere glæde, tillid og ro.

“Less is more”

SE-metoden arbejder ud fra princippet ’less is more’. Den er meget subtil, men også meget kraftfuld. At turde mærke sig selv kan være et kæmpe skridt, hvis ens system er fuldt af selvbeskyttelse, men med SE du går vejen med små skridt. Det gør, at hele dit system kan følge med og dermed integrere processen. Og det bevirker, at processen faktisk oftest er hurtigere og mere effektiv end voldsomme chok/traumeforløsninger.

Neuroaffektiv psykoterapi i personlige omgivelser

Min klinik ligger tæt på Svanemøllen station med gode parkeringsmuligheder ved Svanemøllehallen. Jeg har klienter i hele Danmark, og jeg byder gerne indenfor i hjemlige og personlige omgivelser. Med udgangspunkt i Neuroaffektiv Psykoterapi og andre nænsomme og sansende måder at møde dig selv på, vil jeg støtte dig i gradvist at give slip på din uro, frygt og dine traumer og mønstre.

Mange af de vaner, vi har, relaterer sig til overlevelse. Gennem mødet med dig selv vil du opdage, hvilke indre stemmer, der går i alarm eller reagerer uhensigtsmæssigt - ikke fordi de er forkerte, men fordi det er det, de har lært. Du vil lære at give de indre stemmer et mere trygt modspil og en dybere kontakt.