Lisa Ahrenkiel

Neuroaffektiv psykoterapeut
Medlem af Dansk Psykoterapeutforening

Hjælp i svære livsomstændigheder

Lige meget hvad behovet er, så er det vigtige, at du føler dig tryg ved mig. Der er mange psykoterapeutiske metoder, men forskning viser, at den mest afgørende faktor for forandring er, at der er en god relation mellem terapeut og klient. Så jeg vil altid starte med at finde det bedste grundlag for, at du føler dig tryg – intet udvikler sig i en mere konstruktiv retning, hvis der ikke er tryghed som udgangspunkt.

Terapi kan være hårdt – der bliver hvirvlet smertefulde følelser og erindringer op. Du kan opleve modstand og det kan bla. vise sig i ønsket om at udsætte/aflyse aftaler eller som irritation og utilfredshed med mig eller terapien. Jeg anbefaler, at vi er i løbende dialog om, hvordan terapien går. Mit primære fokus er, at navigere dig gennem smerten og angsten så nænsomt som muligt, samtidig med at du oplever forandringer, der kan give dig et nyt livssyn.

Mine klienter har opsøgt mig for at få hjælp igennem svære livsomstændigheder, som fx

 • ensomhed
 • depression
 • angst
 • OCD
 • samlivsproblemer
 • skilsmisse
 • mobning
 • overgreb
 • lavt selvværd
 • afhængighed
 • medafhængighed
 • kriser
 • tabsproblematikker
 • tilknytningsforstyrrelser
 • traumer
 • PTSD
 • stress
 • belastningsreaktioner
 • sorg
 • vredeshåndtering
 • perfektionisme

Vi er alle forskellige

Som mennesker er vi defineret af alle de forskellige dele, vores personlighed består af, men i takt med at vores samfund har udviklet sig, er der kommet større og større fokus på det rationelle niveau, også kaldet det kognitive. Det er desværre skyld i at mange forsømmer forbindelsen til deres kropslige og følelsesmæssige niveauer, og denne fortrængning kan i værste fald føre til ubalancer i personligheden. Der kan også være bagvedliggende traumer, der griber forstyrrende ind i ens opfattelse af sig selv og omverdenen.

Min tilgang

Jeg tilbyder neuroaffektiv psykoterapi i København på Østerbro. Hvad end du bringer med dig ind i det fælles rum, vil jeg møde med respekt og venlighed. Min tilgang er, at du vil

 • få en bredere forståelse af, hvordan og hvorfor nervesystemer reagerer og ikke reagerer, som de gør.
 • få værktøjer til selvregulering, så du kan hjælpe dig selv videre.
 • få støtte til at mærke reaktioner/følelser direkte og få dem til at give mening.
 • opleve forskellen mellem primært at være i hovedet og have kroppen med.
 • opleve, hvad kontakt er og hvad det gør for dig.
 • forløse traumer, der har været indkapslet i nervesystemet og skabt problemer for dig.

Terapien foregår i hjemlige rammer i et lille rækkehus på Østerbro i et stille kvarter. Der er ikke venteværelse og fine møbler, men det er i trygge og rolige omgivelser.

Om mig

Jeg startede i 2003 med at uddanne mig til massør og tog anatomi og fysiologi på sygeplejerskeniveau. Jeg blev meget optaget af, hvordan kroppe reagerede og tog derefter en masse kurser i kranio-sakral, tensegrity, bindevævsmassage m.v. og sideløbende tog jeg kurser i Somatic Experiencing® og Mindfulness.

I mødet med Babette Rothschild og Marianne Bentzen, der begge var forankret i Somatic Experiencing® og Bodynamics, blev jeg mere optaget af den psykoterapeutiske tilgang. Jeg kunne bedre lide, at klienter lærte at hjælpe sig selv, end at de skulle på min briks igen og igen. Det var ikke kun kroppen, der skulle have hjælp, det var hele mennesket – også følelserne og tankerne.

Da Marianne Bentzen og Susan Hart lancerede Neuroaffektiv Psykoterapi, en meta-model for, hvad der virker i psykoterapi på alle tre niveauer i nervesystemet, sprang jeg på første hold. I 2013 blev jeg udnævnt som supervisor.

Jeg har uddannet mig fagligt non-stop siden 2003, samtidig med at jeg har modtaget undervisning i nærværsmeditation, taget en supervisionsuddannelse og selv modtaget supervision og egenterapi af bl.a chefpsykolog Lars Sørensen, psykolog Bodil Claesson og psykoterapeut Peter Kofoed; jeg har gået i fordybelsesgruppe hos Marianne Bentzen igennem syv år, og jeg har deltaget i utallige kurser på Vækstcenteret.

2015-2017 var jeg tilknyttet lærerstaben på efteruddannelsen Neuropædagogik og neuropsykologi på UCC, hvor jeg underviste i neuroaffektiv psykoterapi og chok/traumer.

2018-2020 holdt jeg en lang række foredrag om neuroaffektiv psykoterapi og chok/traumer, og i foråret 2019 etablerede jeg en fordybelsesgruppe for kvinder, der siden har kørt med forløb à 6 måneder ad gangen.

Uddannelser

 • Biodynamics (88 timer) v/ Niclas Patursson – 2015, 2016
 • Supervisionsuddannelse – individuel og grupper (70 timer) v/ Peter Kofoed 2014
 • DARE-programmet (specialekurser om tilknytningstraumer) (48 timer) v/ Diane Poole Heller – 2012
 • Neuroaffektiv psykoterapi (72 timer + træningsforløb) v/ Marianne Bentzen og Susan Hart – 2011
 • Hjerne, Meditation og Psykoterapi (90 timer + træningsgruppe) – Mindfulness i psykoterapi v/ Marianne Bentzen, Susan Hart og Jens-Erik Risom – 2010
 • Nærværsmeditation (masterclass-niveau) (min. 120 timer + træningsgruppe) ( v/ Jens-Erik Risom – 2009–2024
 • Psykoterapi for den treenige hjerne (90 timer) v/ Marianne Bentzen – 2008-2009
 • Visualiseringsprocesser (252 timer) v/ dr. Stephen Gallegos – 2007-2020
 • Chok/traume-psykoterapeutuddannelse (123 timer + 40 timer træning) v/ Babette Rothschild – 2007-2008
 • Chok/traume-efteruddannelse (84 timer) v/ cand.psyk. Ulla Rung Weeke – 2006
 • Karakterstrukturer – kursusrække (54 timer) v/ dr. Larry Heller – 2006, 2007, 2008
 • Somatic Experiencing® – chok/traume-kurser (142 timer) v/ Diane Poole Heller, Larry Heller, Maggie Kline, Alé Duarte, Raja Selvam og Peter Levine (2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2012, 2014, 2017)
 • Anatomi/fysiologi (300 timer) – v/ læge Ole Købke 2005

Korte kurser

 • MDMA-assisted therapy: Introductory Training for mental health professionals (12 timer) v/Psykologvirke.no 2024
 • Basiskursus i Facial Flow v/ Jonas Dueholm (36 timer) 2024
 • Autoritet, dominans og underkastelse (32 timer) v/Merete Holm Brantbjerg 2024
 • Relationel traumeterapi – vrede og afsky (32 timer) v/Merete Holm Brantbjerg 2023
 • Relationel traumeterapi (48 timer) v/Merete Holm Brantbjerg 2023
 • Relationel traumeterapi (32 timer) v/Merete Holm Brantbjerg 2022
 • Relationel traumeterapi – skam og afsky (32 timer) v/ Merete Holm Brantbjerg 2021
 • Relationel traumeterapi (48 timer) v/ Merete Holm Brantbjerg 2021
 • Skam og afsky (20 timer) v/ Merete Holm Brantbjerg 2021
 • Borderlineforstyrrelser (12 timer) v/ psykolog Ole Stjernholm 2020
 • Indre afgrænsning og integritet (14 timer) v/Merete Holm Brantbjerg 2020
 • Når det onde bider sig fast (12 timer) v/ chefpsykolog Sverker Belin 2019
 • Angst og depression (12 timer) v/ Marianne Bentzen 2019
 • Funktionen af og forløsning af skyld og skam (12 timer) v/ Marianne Bentzen 2018
 • The Heart as Organ of Perception (24 timer) v/ Charles Ridley – 2018
 • Komplekse traumer (6 timer) v/ Naomi Halpern – 2018
 • Selvskade; når smerte gør godt (6 timer) v/ Naomi Halpern og Bo Møhl – 2018
 • Jagten på de nonspecifikke faktorer (12 timer) v/ Susan Hart/Marianne Bentzen – 2015
 • System Centreret Terapi (36 timer) v/ Marianne Bentzen – 2015, 2016
 • Mindful Brain (12 timer) v/ Daniel J. Siegel o.a. – 2015
 • Sansemotorisk psykoterapi (12 timer) v/ Pat Ogden – 2015
 • Hjernens anden vækstbølge (24 timer) v/ Susan Hart & Marianne Bentzen – 2014
 • Mentalisering (10 timer) v/ psykolog Christina Fogtmann
 • Meditations- og selvudviklingskurser på Vækstcentret (over 100 timer sammenlagt) v/ Jes Bertelsen, Erik Elnegaard, Peter Høeg, Helen Gamborg, Michael Stubberup og Neel Fasting – 2011—>
 • Chok-traumebehandling (6,5 timer) v/ chefpsykolog Jens Hardy Sørensen
 • Masterclass (18 timer) v/ Peter Levine, Lars J. Sørensen, Susan Hart og Marianne Bentzen – 2008
 • Big Heart – Big Mind (48+ timer) v/ Genpo Roshi, zenmester – 2008, 2013, 2014, 2015, 2016, 2020
 • Spejlneuroner (4 timer) v/ Susan Hart – 2007
 • The Polyvagal Theory (6 timer) v/ Stephen Porges – 2007
 • Familiekonstellationer (24 timer) v/ Ursula Gessler og Thomas Gehrmann – 2006, 2007
 • Bevidsthedsfordybelse i psykoterapi (12 timer) v/ Susan Hart & Marianne Bentzen – 2007
 • Neuropsykologi (grundmodul) (24 timer) v/ psykolog Hana Malá og psykolog Signe Vangkilde
 • Personlighedspsykologi (grundmodul) (24 timer) v/ psykolog Jesper Dammeyer