Neuroaffektiv Psykoterapi

i trygge rammer på Østerbro

Når livet er svært

Nogle gange kan livet være svært og gøre ondt, og vi kan pludselig miste fodfæstet, komme ud af kurs og tabe troen på os selv eller vores medmennesker. Andre af os har længe haft ondt i livet, og vi har måske aldrig haft fornemmelsen af kontakt, mening og tillid.

Ligeledes kan vi have svært ved at have tillid til, at der nogensinde kommer lys i mørket. I de sindslandskaber kan det opleves meget støttende og vigtigt af have en rejsepartner, der kender landkortet.

Nogle af os har ikke fået det landkort inden i, fordi vi ikke har nok kontaktfulde barndomserfaringer med støtte og omsorg. Andre har fået smadret landkortet gennem et eller flere traumer. Så kan vi fare vild i livet. Det kan føles, som om vi ikke lever, men bare overlever.

At turde række ud og få hjælp

Når der er brug for en udefra til at få hjælp til smerten og forvirringen indeni, så kan det være en overvindelse, fordi mange har erfaringer med misforståelse, definering, afvisning og svigt. Det kan opleves utrygt at skulle bede om hjælp.

Som uddannet psykoterapeut har jeg mange års erfaring med at være nænsomt med den utryghed – den er ikke forkert, men den skal måske heller ikke forhindre dig i at få en ny og tryggere erfaring. Når vi har opbygget en større tryghed, er der allerede et bedre fundament.

I min praksis på Østerbro hjælper jeg mine klienter til at kunne være i livet med alle dets aspekter. Jeg støtter en proces, der har fokus på ressourcer ved at øge følelsen af tryghed, accept, glæde, indsigt og empati hos mine klienter. Det kan støtte oplevelsen af, at kunne rumme flere af de svære aspekter af at være menneske. Jo flere aspekter vi kan rumme, jo mere kan vi blive hele mennesker.

Du vil få redskaber til at regulere dig selv ud af ubehagelige tilstande og øge tilliden til, at du kan hjælpe dig selv. Du får også redskaber til at rumme mere og mere ubehag uden at det kommer til at forstyrre din tillid til andre og dig selv.

Du kommer i kontakt med alle lag i nervesystemet – krop, følelser og tanker – og får en slags indre kompas, som du kan bruge til at orientere dig i, hvad der sker i dig.

Tak for din meget kvalificerede, engagerede og vedholdende hjælp i en meget vanskelig periode i mit liv. At koble krop, følelse og forstand sammen i et terapeutisk rum blev for mig en afgørende faktor, der rakte videre end tidligere erfaringer med blandt andet kognitiv psykologi.

Søren V J, 55 år

“Jeg har været klient hos Lisa Ahrenkiel i flere omgange. Jeg er altid blevet behandlet professionelt og omsorgsfuldt...

Winnie G