Kvindegruppe-forløb

Jeg guider en kvindegruppe i forløb på et halvt år ad gangen. Det er en fordybelsesgruppe, hvor vi opbygger et fælles resonansfelt af kvindelig kraft og bæreevne. Det er ikke en terapigruppe.
Det forudsættes, at deltagelse hver gang prioriteres højt.

Et helt særligt forløb for kvinder, der allerede har arbejdet en hel del med sig selv og ønsker at gå i dybden. Forløbet er en blanding af øvelser og undervisning og henvender sig både til terapeuter og private.

Den grundlæggende ide bag gruppen er, at man gennem forløbet mærker det bærende felt af fælles proces og voksende hjerteenergi – at man i stedet for at konkurrere og sammenligne kan mærke, at den ene ikke kan gro uden de andre. Det er ikke en terapigruppe, men en udviklingsgruppe.

Det er en ære hver gang at holde et rum for en åbning mod dybderne i det personlige og det kvindelige med fokus på at ‘pudse det indre spejl’ og se os selv mere klart – og dermed se andre mere klart; fjerne de ‘forvrængende slør’ der kan stå i vejen for at føle os hele og som en del af et hele. Det er gennem forståelse, empati og modning af nervesystemet, at vi kan begynde at forme dybere fællesskaber – fællesskaber, der kan åbne for og bære forandring både personligt og kollektivt.

Som guide for kvindegruppen tager jeg udgangspunkt i:

Den neuroaffektive forståelse

Hvordan udfolder mit tilknytningsmønster sig i en gruppe, og hvor er min nærmeste udviklingszone, så jeg ikke gentager mine mønstre? Vi vil besøge skammens fænomen og afsøge de skamopløsende, støttende strukturer.

Den kropslige forståelse

Hvorfor føles min krop, som den gør, og hvad folder sig ud hvordan, når jeg giver noget bevægelse og mærker livet, og hvordan kan jeg bruge berøring til at nære?

Den tantriske forståelse

Balancen mellem det maskuline og feminine i et dybt nærvær med polariteterne for derigennem at lave et dybt møde.

Den mindfull forståelse

Nærværet med dig selv fordyber nærværet med andre og med omgivelserne.

Den traumatiske forståelse

Hvorfor og hvordan reagerer mit nervesystem, når der er traumer, kroppen bliver grebet af.

Den shamanistiske forståelse

Ritualer og kontakt med vores natur vil understøtte energien i gruppen.

Alt dette – og hvad der ellers opstår i kvindegrupper i et spontant og levende rum – vil vi være nysgerrige på. Vi vil glædes over hinandens og egne aha-oplevelser og bevægelser i livet. Vi vil genopdage den kvindelig visdom fra det fælles kar. Vi vil lege med energien og bevæge os ud til der, hvor det næste udviklingsspring står klar.

Fordybelse for terapeutisk trænede og erfarne

Kvindegruppen skal være på mindst seks personer og højst ti. Jeg har løbende opstart på gruppeforløb. Det retter sig mod kvinder, der allerede har arbejdet en del med sig selv. Det er ikke en terapigruppe, men en fordybelsesgruppe, så som udgangspunkt har du gennemgået de mere terapeutiske processer og kan selvregulere og bidrage med overskud. Processerne går dybt. Inden du starter, har du og jeg en samtale og afstemmer forventninger og forestillinger.

Du skal være forberedt på

  • hjemmearbejde og møder imellem gruppesamlingerne
  • et tilsagn om så vidt muligt at komme hver gang, så gruppeenergien kan holdes.

Kvindegruppen guides af mig i Det Åbne Rum på Østerbro, København. Skriv gerne til mig og hør nærmere.

Har du ønsket om i en kvindegruppe at gå dybt, gå nye steder hen, mærke glæden ved fællesskabet og ved din væren, så vil jeg meget gerne være din guide på rejsen.

Neuroaffektiv psykoterapi i personlige omgivelser

Min klinik ligger tæt på Svanemøllen station med gode parkeringsmuligheder ved Svanemøllehallen. Jeg har klienter i hele Danmark, og jeg byder gerne indenfor i hjemlige og personlige omgivelser. Med udgangspunkt i Neuroaffektiv Psykoterapi og andre nænsomme og sansende måder at møde dig selv på, vil jeg støtte dig i gradvist at give slip på din uro, frygt og dine traumer og mønstre.

Mange af de vaner, vi har, relaterer sig til overlevelse. Gennem mødet med dig selv vil du opdage, hvilke indre stemmer, der går i alarm eller reagerer uhensigtsmæssigt - ikke fordi de er forkerte, men fordi det er det, de har lært. Du vil lære at give de indre stemmer et mere trygt modspil og en dybere kontakt.